Vår miljöpolicy

Vi tänker grönt

En naturlig del av vårt arbete är att verka för en bättre miljö och vi eftersträvar ett generellt miljötänkande i det dagliga arbetet. Vi erbjuder i huvudsak närproducerad samt kravmärkt eller ekologisk mat på vår frukostmeny. Vid disk och städning minimeras användningen av kemikalier och vi strävar hela tiden efter att minska vår energianvändning. Även vårt avfall hanteras givetvis miljövänligt och vi lägger tid på att minska våra transporter. Möbleringen i samtliga 28 rum är till störta delen återvunnen, dessa har i huvudsak köpts in begagnat på auktioner och dylika ställen samt därefter varsamt renoverats. Vi väljer konsekvent bara leverantörer som kan uppvisa ett tydligt miljötänk.

 

 

Hamngatan 27

Med centralt läge i Falkenberg ligger Hamngatan 28, i en vacker miljö – nära både stad och hav.

Hamngatan 27, Falkenberg, Sverige