Hållbarhet

Hållbarhet & Återbruk

En viktig del i vårt arbete är att reparera, återanvända och minska avfallet från inredning som slits. Möbleringen i samtliga 34 rum, matsal, kök och reception är till störta delen återvunnen. Denna har antingen tillverkats av av överblivet material från renoveringen eller köpts in begagnat på auktioner och dylika ställen samt därefter varsamt renoverats i vår möbelverkstad. Detta arbetssätt har visat sig vara mycket kostnadseffektivt och ger dessutom en autentisk känsla av ett ”gammaldags” hotell som många av våra gäster uppskattar. Även trädgården har till en betydande del byggts upp med återvunnet material, granitblock från gamla husgrunder utgör planteringar och etager, de gamla klassiska gjutjärnsmöblerna från auktioner står ute året runt och får nytt liv varje vår. Hotellet värms upp med bergvärme och vi har borrat 5 hål till ett sammanlagt djup på ca 1000 meter. Detta täcker hela vårt uppvärmningsbehov och gör att vår energikostnader är mycket låga.

Vi eftersträvar ett generellt miljötänkande i det daglig. Vid disk och städning minimeras användningen av kemikalier och sedan två år tillbaka gör vi dagliga städ enbart på gästens begäran. Vi försöker. ständigt att minska vår energianvändning, programmerbara elsystem, automatisk nedsläckning, LED-lampor och lokal ventilation på varje rum är några exempel på hur vi minskar vår energiförbrukning.  Även vårt avfall hanteras miljövänligt och sortering är givetvis en självklarhet. Att mixa moderna effektiva system med  gamla gedigna möbler och material är alltså vår passion. Tidens tand gör allt vackrare och med lite omsorg från vår sida är det nästan omöjligt att slita ut inredningen.

Error: No template found at index: 0 for google_map