Ett gammalt sjömagsin

Det gamla sjömagasinet.

För mer än hundra år sedan, i kvarteret Slottshagen, byggde grosshandlaren Oskar Nordblom magasin och kontor. Allt vad en lanthandel kunde behöva fanns här. Hit kom varor från ”alla håll” i världen och kustbåtarna la till vid kajkanten nedanför magasinet för att lossa sin last. Även järnvägsvagnarna stannade utanför dörren till Nordbloms magasin vars grossiströrelse sedermera 1951såldes till ICA/EOL

I trämagasinet mot Krukmakaregatan (som vi kallar slatmagasinet) lagrade försvaret vapen till hamnförsvaret, bland annat kanoner som skulle användas till bevakningen av Falkenbergs hamninlopp och på gårdsplanen stod en liten byggnad som såg ut som ett utedass. Där förvarades ammunitionen till kanonerna. Försvaret flyttade ut i början av 1990-talet.

 

11bvykort

Hamngatan 27

Med centralt läge i Falkenberg ligger Hamngatan 28, i en vacker miljö – nära både stad och hav.

Hamngatan 27, Falkenberg, Sverige