Ett gammalt sjömagsin

Det gamla sjömagasinet.

För mer än hundra år sedan, i kvarteret Slottshagen, byggde grosshandlaren Oskar Nordblom magasin och kontor. Allt vad handlarna i staden och lanthandlarna på landsbygden kunde behöva fanns här. Hit kom varor från ”alla håll” i världen och kustbåtarna la till vid kajkanten nedanför magasinet för att lossa sin last. Även järnvägsvagnarna stannade utanför dörren till Nordbloms magasin vars grossiströrelse sedermera 1951 såldes till ICA/EOL

I trämagasinet mot Krukmakaregatan lagrade Kustartilleriet (KA) sina pjäser. KA var på den tiden ett vapenslag inom marinen. I Sverige erhöll Kustartilleriet en fast organisation till 1902 och tillhörde sedan Marinen. Med försvarsbeslutet 2000 beslöts att Kustartilleriet skulle avvecklas helt, vilket skedde den 30 juni 2000. Den 1 juli 2000 bildades istället Amfibiekåren som därefter tog över ansvaret.  Det förvarades alltså kanoner och andra vapen till hamnförsvaret på Krukmakargatan. Inne på gården försvarades ammunitionen till dessa pjäser i en separat byggnad som mest likande ett utedass. Detta i sig var kanske inte så anmärkningsvärt i dessa tider, det anmärkningsvärda låg i att på andra sidan muren, endast några meter från ammunitionen stod krukmakarens gasoltank. Försvarets pjäser och tillhörande ammunition flyttades till slut ut i början av 1990-talet.

11bvykort

Hamngatan 27

Med centralt läge i Falkenberg ligger Hamngatan 28, i en vacker miljö – nära både stad och hav.

Hamngatan 27, Falkenberg, Sverige